IN-BETWEEN

Disse arbeidene er fra ulike serier av fotografier, men de har til felles hvordan de lages – gjennom en fysisk lag på lag-prosess.
Med bakgrunn i maleri, er jeg vant til en arbeidsprosess der motivene bygges opp lagvis; å legge til, skrape bort og så legge til igjen. Det er alltid mye frem og tilbake for å finne ut hva som skal inkluderes, utelates eller eventuelt fjernes for å komme til det punktet der man føler at bildet har det det trenger. Å prøve å finne denne balansen er en av de mest interessante og utfordrende delene av å jobbe med bilder, enten det gjelder maleri eller fotografi.
Disse fotografiene har paralleller til maleprosessen ettersom motivene er bygget opp lag på lag. Deler av motivet fremstår klart og presist, mens andre deler blir skjult eller "erstattet" med noe annet, og det kan bli uklart hva som er foran, bak og imellom. At noe forsvinner eller blir skjult av noe annet skaper en avstand, men kan også gi mulighet til en mer personlig tilnærming der mangelen på beskrivelse åpner for en mer individuell tolkning.