Utstilling Fotografiens Hus, Oslo,  2.6.-26.6
Utstilling  -  EKKO   //   Exhibition  -  ECHO    
Fotografiens Hus, Oslo  -  2/6 - 26/6  2022
Ekko - detalj   //   Echo - detail

Horisont  //  Horizon
Horisont   //   Horizon
Ekko # 1 & #2   //   Echo #1 & #2
Ekko - detalj   //   Echo - detail
Vendepunkt  //  Turning Point
Vendepunkt   //   Turning Point
Utsikt   //   View
Fotografiens Hus
Utsikt  //  View
Utsikt   //   View
Bevegelse  //  Movement
Bevegelse   //   Movement
Horisont #1 - #6     //     Horizon #1 - #6
Horisont #1 - #6     //     Horizon #1 - #6
Fotografiens Hus
EKKO vegginstallasjon, 100 håndstøpte gipstavler med utsnitt av analoge røntgenbilder.
340 cm x 120 cm
ECHO wall installation, 100 hand cast plaster plates with sections cut out of analog X-rays.
EKKO   //   ECHO
Detalj av vegginstallasjon   //   Detail of wall installation

EKKO
Dette prosjektet handler om menneskelig motstandskraft. Det gjenspeiler opplevelsen av å miste balansen i møte med en krise, og navigeringen gjennom mørke for å finne tilbake fotfestet. Arbeidene beveger seg i skjæringspunktet mellom det konkrete og abstrakte, noe som kan gi en mulighet til visuelt å uttrykke kontrastene mellom det kjente og ukjente, lys og mørke, når livet tar en vending. Prosjektet vokste ut fra en personlig opplevelse og ble et prosjekt i sanntid - en form for ekko fra denne tiden.   
Arbeidene består av ulike former for fotografi, både fotografier på papir og utsnitt av analoge røntgenbilder som deler av større og mindre vegginstallasjoner.
De fotografiske motivene er bygget opp lag på lag og har sitt utgangspunkt i detaljer i de ulike materialene som inngår i prosjektet. I den fysiske arbeidsprosessen med de tredimensjonale objektene, oppsto det spor etter materialene og bevegelsene mine, spor jeg ønsket å fange før de forsvant, noe som ble utgangspunkt for egne motiver.
Motivene i «Horisont»-serien har sitt utgangspunkt i detaljene i de analoge røntgenbildene, der sølvpartikler i emulsjonen som selve filmen er belagt med, fingeravtrykk, støv og riper er løftet frem via lys og blir en del av motivet. De legger seg som et ekstra lag og forteller om bildenes historie. Sporene og detaljene er med på å forme små landskap som kanskje kan minne mer om landskap fra naturen enn fra kroppens indre.
Vegginstallasjonene består av små firkanter som er skåret ut av de analoge røntgenbildene,  montert på støpte gipsplater og satt sammen i større komposisjoner. Via lys reflekteres de transparente utsnittene over på bakgrunnen, og det oppstår et visuelt ekko som endres i takt med omgivelsenes lys og skygge.

Utstilling
Ekko-prosjektet vises i Fotografiens Hus 2. - 26. juni 2022.