EKKO
Dette prosjektet handler om menneskelig motstandskraft. Det gjenspeiler opplevelsen av å miste balansen i møte med en krise, og navigeringen gjennom mørke for å finne tilbake fotfestet. Arbeidene beveger seg i skjæringspunktet mellom det konkrete og abstrakte, noe som kan gi en mulighet til visuelt å uttrykke kontrastene mellom det kjente og ukjente, lys og mørke, når livet tar en vending. Prosjektet vokste ut fra en personlig opplevelse og ble et prosjekt i sanntid - en form for ekko fra denne tiden.   
Arbeidene består av ulike former for fotografi, både fotografier på papir og utsnitt av analoge røntgenbilder som deler av større og mindre vegginstallasjoner.
De fotografiske motivene er bygget opp lag på lag og har sitt utgangspunkt i detaljer i de ulike materialene som inngår i prosjektet. I den fysiske arbeidsprosessen med de tredimensjonale objektene, oppsto det spor etter materialene og bevegelsene mine, spor jeg ønsket å fange før de forsvant, noe som ble utgangspunkt for egne motiver.
Vegginstallasjonene består av små firkanter som er skåret ut av de analoge røntgenbildene,  montert på støpte gipsplater og satt sammen i større komposisjoner. Via lys reflekteres de transparente utsnittene over på bakgrunnen, og det oppstår et visuelt ekko som endres i takt med omgivelsenes lys og skygge.

Utstilling
Ekko-prosjektet skal vises i Fotografiens Hus 2. - 26. juni 2022.
EKKO - Detalj av vegginstallasjon

Nordic Light Festival of Photography
Ekko vist som en del av gruppeutstillingen "What Moves Us" på Nordic Light Festival of Photography, oktober 2020